TLife

Home / TLife

In samenwerking met en Bureau Onderweg ontwikkelt Scenwise een innovatief product TLife (Traffic Light & In-car dataFusie Engine). TLife is een datafusie platform waarbij Vlog data uit Verkeersregel Installatie (VRI) met Floating Car data (FCD) gecombineerd worden om een nieuwe datafeed te genereren die geschikt is voor verkeerskundige analyse en beheer & onderhoud.