Klanten

Home / Klanten

Kapsch

Kapsch TrafficCom AG is an international supplier of "intelligent road traffic telematic solutions". The company develops and sells products, systems and services primarily for electronic toll collection (ETC) systems . In addition, the company supplies traffic management systems, with a focus on road safety and traffic control, and electronic access systems and parking management. The company, with headquarters in Vienna, has subsidiaries and interests in 23 countries.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Rijkswaterstaat willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

NDW

In NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid, minder files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen.
De partners in NDW zijn: het Rijk (Rijkswaterstaat), alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoersregio Amsterdam en de vier grote gemeenten.

Gemeente Amsterdam

Amsterdam is een stad waar op een relatief kleine oppervlakte veel mensen wonen, werken en recreëren. Amsterdam verandert in hoog tempo. Met de MobiliteitsAanpak wilt Amsterdam het verkeersbeleid goed laten aansluiten op de laatste ontwikkelingen. Doelstellingen worden gemonitord en bij afwijking wordt ingegrepen. Een van de speerpunten hiervan is (sociale) veiligheid.. Daarnaast staat Amsterdam open voor pilots om innovatieve oplossingen vanuit het bedrijfsleven te testen.

Provincie Utrecht

Eén van de belangrijkste taken van de provincie is de inrichting van de ruimte. De provincie bepaalt in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden, waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd.

De provincie zorgt ook voor een goede bereikbaarheid van de steden, dorpen en het platteland. Denk maar aan de streekbussen en de regiotaxi. Ook zorgt de provincie dat mensen in hun vrije tijd er op uit kunnen door het aanleggen van natuurgebieden, fietsroutes en het subsidiëren van culturele activiteiten als festivals en het bereikbaar maken van cultureel erfgoed voor een breed publiek.